„Spolu můžeme být změnou, kterou chceme. Inspirace k ženskosti, odvaze a úspěchu.“

Vzdělávací projekt Women Welcome (Ženy vítány) je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. | www.eeagrants.org
Vzdělávací projekt Women Welcome (Ženy vítány)
realizuje Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice.

| lidskost | dostupnost | individuální přístup | odbornost | diskrétnost |
Beží na Nirvana & WordPress.