O PROJEKTU

Vzdělávací projekt Women Welcome (Ženy vítány)

realizuje Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice

logoHoloubek

 

CÍL:

Cílem projektu Women Welcome je podpořit ženy v jejich kariérním rozvoji, zvýšit počet žen v rozhodovacích pozicích firem v regionu. Zvýšit počet žen, které se pravidelně aktivně zapojují do občanského života, aktivují místní komunitu,vstoupí do politiky. Do projektu se zapojí minimálně 120 žen.

POPIS PROJEKTU:

Posláním Charity je vnímat potřeby lidí v daném místě. Realizační tým je v Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek Oblastní charity Pardubice i díky končícímu tříletému vzdělávacímu projektu MATAPE v častém kontaktu s místními ženami. Proto využije svých cenných zkušeností a ženy podpoří prostřednictvím projektových aktivit 2 až 6. Lektorky tohoto projektu získají další rady a tipy, jak kariérní rozvoj žen podporovat, také  z norských organizací. Na jaře 2016 vytvoříme brožuru s příběhy úspěšných žen.

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN:

Cílovou skupinou projektu jsou ženy, které aspirují na zapojení se do veřejného života či na rozhodující pozice ve firmách. Přihlásit se mohou ženy všech věkových kategorií, dosažená úroveň vzdělání nerozhoduje.

 

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

 

PŘENOS KNOW-HOW Z NORSKA:

Dne 10. 6. 2015 se Mgr. Klára Bartoníčková a Mgr. Monika Pavlisová setkají v Oslu se zástupci norských organizací: Caritas Norway, MiRA Centre and Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). Cílem tohoto setkání bude přivézt do ČR inspiraci a nové tipy jak podporovat ženy k aktivní účasti v občanském životě, vstupu do politiky, kariérním růstu.

ÚVODNÍ VELKÁ KONFERENCE:

Hlavním cílem konference, která proběhne 17. června v Holicích bude obrátit pozornost veřejnosti k tématům zapojení žen do politiky a do rozhodování ve firmách, dále sdílení zkušeností, inspirace a také motivace k sebepoznání a vzdělávání. Po úvodních proslovech klíčových speakryň budou následovat workshopy a networking. Očekávaná účast  150 žen.

PODPŮRNÁ SETKÁVÁNÍ ŽEN:

Cyklus podpůrných setkávání žen a to formou prožitkového vzdělávání pod vedením dvou lektorek. Připravená témata se budou týkat sebepoznání, komunikačních a prezentačních dovedností, zvládání času, vytváření cílů a plánování, sebeúcty, stres managementu, asertivity, sociálních dovednosti, leadershipu, kreativity, sebeřízení, public relations, zvládání emocí, motivace. Bezprostředně po skončení vzdělávacího setkání bude následovat mastermind skupina na dané konkrétní téma. Ženy tak budou mít možnost nově získané zkušenosti využít a procvičit v diskusní skupině. Vzdělávací setkání budou probíhat v tříměsíčních cyklech a to pro 1 skupinu po maximálně 12 lidech od září do začátku prosince 2015 a pro dvě skupiny od ledna do března 2016. Každý cyklus bude zakončen závěrečnou konferencí v RVC Holoubek.

KOUČOVÁNÍ:

Aktivita koučování cílové skupiny je založena na individuální práci s ženami na jejich cílech týkajících se kariérního postupu a zapojení do veřejného života. Celkem 36 koučovaných žen bude mít možnost využít 6 hodin koučování s jednou ze 2 kouček dle svého výběru. Proces koučinku pomůže ženám nejen přesně definovat jejich cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou. Aktivita koučování bude ještě inovativně doplněna koučovacími a motivačními SMS.

ANGLICKÉ KLUBY:

Aktivita nazvaná anglické kluby bude rozvíjet schopnost komunikace v  anglickém jazyce a zároveň bude rozvíjet prezentační, diskuzní dovednosti a přispěje svými tématy k osobnostnímu rozvoji. Setkání anglického klubu budou probíhat pro účastnice vzdělávacích a mastermindových skupin, ale také pro další zájemkyně, které dosahují minimálně mírně pokročilé úrovně. Anglické kluby budou probíhat jednou týdně v rozsahu dvou a půl hodin. Anglické kluby budou využívat metody flipped classroom.

logo_WW_WEB_RGB

 „Spolu můžeme být změnou, kterou chceme.
Inspirace k ženskosti, odvaze a úspěchu.“

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. | www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. | www.eeagrants.org

Komentáře jsou vypnuty.