CÍLE dosaŽENY

INSPIRATIVNÍ PŘÍBĚHY ÚSPĚŠNÝCH ŽEN

 __________________________________________________________

 CILE-dosaZENY_naWEB-1

 __________________________________________________________

PŘÍBĚHY, KTERÉ V PUBLIKACI NENAJDETE

 __________________________________________________________

__________________________________________________________

12 INSPIRATNÍCH PŘÍBĚHŮ Z PUBLIKACE  CÍLE dosaŽENY

 __________________________________________________________

__________________________________________________________

REFERENCE K PUBLIKACI:

Ženy, které se s Vámi v této publikaci dělí o své příběhy, dobře nasměrovaly svoje úsilí, které bylo základem jejich úspěchu. Věřím, že budou inspirací pro mnoho dalších žen, které se rozhodnou svá přání naplnit a promění je ve svůj vlastní úspěch, který bude zároveň prospěšný pro jejich rodiny a okolí.

Na cestě k úspěchu je mnohdy potřeba vynaložit určitou energii, námahu, odvahu, poznat nové věci a dovednosti. Často nám pak úspěch přináší uspokojení a zároveň očekávanou odměnu. Avšak cestu k úspěchu je třeba vnímat v širších souvislostech, s ohledem na blízké a okolí. Vždyť pak takový úspěch je společensky prospěšný a nabývá na své hodnotě. A pokud je úspěch u žen korunován zachováním si ženskosti a přirozenosti, tak jako je tomu u žen na předešlých stranách, stává se zároveň úspěch radostí.

Pavel Šotola | radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor

_____________________________________________________________________

Člověk byl stvořen jako muž a žena. Každý sehráváme důležitou roli, vzájemně se doplňujeme a teprve spolu tvoříme celek. Proto je důležité, abychom my ženy zůstaly věrny své ženskosti, a zároveň měly odvahu vystoupit z řady a uchopit svůj díl na rozvoji občanské společnosti. Řečeno s klasikem Janem Kollárem: Pracuj každý s chutí usilovnou na národu roli dědičné, cesty mohou býti rozličné, jenom vůli všichni mějme rovnou.“  Věřím, že to je také cesta k tomu, jak muže přesvědčit, že i oni mohou hýbat kolébkou a že tak můžeme společně pohnout světem.

Rut Kolínská | Žena Evropy 2003, Sociální inovátorka 2005 a jedna z 25 TOP žen Česka 2015 | prezidentka – Síť mateřských center o.s.

_____________________________________________________________________

„V dnešní době je potřeba rozvíjet myšlenku, že není důležité, zda jste muž či žena. Nepřikládám váhu tomu, zda komunikuji s mužem či ženou a očekávám to i od druhých. Klíčové jsou výstupy, které jsou vidět z dobře odvedené práce. Každá žena má schopnosti, které je potřeba rozvíjet. Motivace, rozvoj vlastní identity, posilování sebevědomí a především schopnost vědomě využít veškerý vlastní potenciál, to by se mělo stát součástí vyspělé společnosti.“

Karla Šlechtová | ministryně pro místní rozvoj

_____________________________________________________________________

Dodnes se nám ještě zcela nepodařilo dosáhnout plné rovnosti žen a mužů. Za každou odpracovanou hodinu dostávají ženy v EU o více než 16 % nižší mzdu než muži, v Čechách je rozdíl dokonce 22%. Také obsazení žen v rozhodovacích funkcích jak v soukromé tak státní správě je velmi nízké. Rovnost pohlaví je v EU základním právem. Není to však pouze otázka základních práv a spravedlnosti, jde také o ekonomiku: pokud ženy dostanou citlivou šanci plně se zapojit do pracovního procesu, bude to impulsem pro ekonomický růst. Držím ženám palce, myslím, že jsme na dobré cestě ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem.

Věra Jourová | evropská komisařka pro spravedlnost, ochrana spotřebitele a otázky rovnosti pohlaví

_____________________________________________________________________

 

Komentáře jsou vypnuty.