Anežka Maříková

Anezka_Marikova

MAMINKA VELKÉ RODINY | UČITELKA

motto:  „Dělat malé věci s velkou láskou.“

 

 

Kdo jste?

Jmenuji se Anežka Maříková, je mi 41 let, bydlím v Letohradě, máme 5 dětí  ve věku 17 let, 15 let, 10 let 7 let a 4 roky.

Čím se profesně zabýváte?

Jsem učitelka němčiny a náboženské výchovy, ale na téměř plný úvazek se věnuji našim dětem a také učím na částečný úvazek na základní škole v Letohradě německý jazyk.

Co přináší vaše práce druhým?

Ve škole se snažím svým žákům předat nejen jazykové dovednosti, ale ukázat jim také hodnoty jako je čestnost, obětavost, slušnost, které jsou pro život ještě důležitější než vzdělání.

Co Vám osobně dělá radost?

Určitě mně dělají radost naše děti, rodina, milé vztahy s přáteli, moji žáci, vše co se podaří.

Co pro Vás znamená úspěch?

Za úspěch považuji zvládnutí překážek, které nám život staví do cesty.

Jaké Vaše vlastnosti Vám pomohly k úspěchu?

To, abych vystudovala k tomu mi pomohla určitá cílevědomost, ctižádost, vytrvalost. Za velký úspěch také považuji dobře vychovat děti, aby v životě obstály a byly charakterními lidmi. K tomu je třeba obětavost, nezištná láska i dávka trpělivosti.

Co vás motivuje?

Motivují mě k činnosti děti, potřeba poznávat něco nového.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Je to citát Matky Terezy z Kalkaty, který mně často zní v uších: „Dělat malé věci s velkou láskou.“

Vzkaz ostatním ženám?

Nebojte se mateřství, je to nejkrásnější povolání!

DSCN0090 (2)

PŘÍBĚH O ŽIVOTĚ V LÁSKYPLNÉM KRUHU VELKÉ RODINY

Narodila jsem se jako šesté dítě v úplné harmonické rodině v malé vesničce v Orlických horách. Vyrůstala jsem jako nejmladší dítě v kruhu svých sourozenců a prožívala šťastné dětství. Myslím, že právě díky naší velké rodině se u mě objevila láska k dětem a touha po velké rodině a po práci s dětmi.

Po základní škole jsem nastoupila na gymnázium a po maturitě jsem začala studovat na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci  jednooborové studium německého jazyka. Toto studium jsem ukončila v roce 1995 bakalářskou zkouškou a nastoupila jsem jako učitelka němčiny na Letohradském soukromém gymnáziu. Během dalších 2 let jsem se vdala a dodělávala jsem si magisterské studium na pedagogické fakultě v Olomouci. Toto studium jsem v roce 1998 úspěšně ukončila a ve stejném roce se nám narodil syn Tomáš. Po dvou letech v roce 2000 se nám narodila dcera Anežka. V té době jsem začala dálkově studovat rozšiřující studium pro učitele náboženskou výchovu na pedagogické fakultě Hradci Králové. Toto studium mě velmi povzbuzovalo, neboť mě vytrhávalo z jistého stereotypu, na který si právě ženy na mateřské dovolené často stěžují. V roce 2005 jsem toto studium úspěšně ukončila a ve stejném roce se nám narodila dcera Kristýna.

Když byl Kristýnce rok dostala jsem nabídku vést kurzy německého jazyka pro dospělé ve firmě Bravo – Isolit v Jablonném nad Orlicí. Tyto kurzy probíhaly dvakrát týdně vždy v odpoledních hodinách, takže jsme se s manželem vystřídali v péči o děti. V této střídavé péči spatřuji jisté výhody. Manžel rád strávil čas s dětmi,  zjistil co tato práce obnáší a já jsem mezi lidmi načerpala novou sílu, abych se dětem mohla s větší intenzitou věnovat. V roce 2008 se nám narodila dcera Barbora a v roce 2011 dcera Lucie. V té době se moje lektorská práce rozšířila o jazykový kurz na soukromém Letohradském gymnáziu.  Mé pracovní aktivity mě velmi bavily, ale přesto u mě vždy zůstalo prioritou nezanedbat své děti, věnovat jim dostatek času,  aby jejich výchova nestrádala. Proto jsem v roce 2011 svoji činnost ukončila a plně jsem se věnovala dětem. V roce 2013 jsem dostala nabídku učit na částečný úvazek na základní škole v Letohradě.  Tuto práci dělám velmi ráda, neboť mně umožňuje se částečně věnovat mému oboru a zároveň mě nezatěžuje příliš, takže se mohu dostatečně věnovat rodině.

______________________

OTÁZKA PRO VÁS:

Kdyby jste byl/a učitelkou/učitelem vy, jaké hodnoty byste svým žákům chtěl/a předávat?

______________________

CILE-dosaZENY_anezka_marikova

Komentáře jsou vypnuty.