Jana Šilarová

Jana_Silarova

STAROSTKA OBCE KUNĚTICE | VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNICE

motto: „Všechno zlé, těžké a nepříjemné může být pro něco dobré.“

 

 

Kdo jste?

Jana Šilarová, vyšší soudní úřednice a starostka obce Kunětice, šťastně vdaná žena, matka dvou dospělých dcer.

Čím se profesně zabýváte?

Ve svém civilním povolání pracuji jako vyšší soudní úřednice u obchodního oddělení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích. Práci starostky, která představuje práci pro veřejnost a pro spokojenost mých spoluobčanů, vykonávám po odpoledních, večerech a víkendech.

Co přináší vaše práce druhým?

Na tuto otázku by asi měl odpovědět někdo jiný, pevně doufám, že je moje práce vnímána pozitivně. Za dobu mé působnosti v obci jako starostka se mi podařilo do obce získat cca 3 mil. Kč na dotacích a nyní dalších 20 mil. na stavbu kanalizace. Přínos mé práce vnímám zejména v oblasti spokojenosti spoluobčanů, snažím se, aby se jim žilo v Kuněticích dobře.

Co Vám osobně dělá radost?

Pracovní úspěch, tzn. podařené zrealizované projekty na obci, příznivá komunikace se spoluobčany. Také pracovní i osobní porozumění s mými kolegy, zastupiteli. V neposlední řadě spokojený rodinný život, úspěchy manžela a mých dětí.

Co pro Vás znamená úspěch?

Úspěch vidím v tom, že se tak snadno nevzdávám, že stále myslím pozitivně, neboť pro mé myšlení platí, že za vším zlým je třeba hledat to dobré. Pokud bych měla za úspěch považovat také skutečnost, že jsem již třetí volební období v čele obce a kolegy mi tvoří samí muži, pak musím konstatovat, že je za tím vším má usilovná, vytrvalá práce.

Jaké Vaše vlastnosti Vám pomohly k úspěchu?

Pracovitost, komunikativnost, otevřenost.

Co vás motivuje?

Možnost měnit život kolem sebe a věci veřejné k lepšímu.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

V pracovní oblasti je to zejména úspěšné dotažení cíle – stavba kanalizace v obci, poté se chci zaměřit na stavbu cyklostezky. V osobní oblasti se chci jen společně s manželem a dětmi radovat ze spokojeného života.

Vzkaz ostatním ženám?

My ženy jsme pracovité a silné, dokážeme dělat více věcí najednou a přitom vědět, co děláme. Umíme být v profesní oblasti poctivé, nezapomínejme na to!

jana_silarova

Pokud by můj život byl literárním dílem, našlo by se tam ode všech žánrů trochu.

Můj život byl kdysi detektivkou, počátky výkonu funkce starostky pro mě byly úsměvnou, napínavou kovbojkou. Příběh by mohl končit jako pohádka se splněným přáním.

Do funkce starostky jsem skočila po hlavě, aniž bych si plně uvědomovala, co vše to obnáší. Učila jsem se za chodu. Obec Kunětice neměla ve své historii nikdy jako starostku ženu. Ze začátku jsem se potřebovala vyrovnat s předsudky a svojí prací a přístupem přesvědčit spoluobčany, že i žena může vést obec k jejich prospěchu. Velkou oporou mi byl bývalý starosta a také má pevná vůle nevzdat se. Potkávala jsem se s neochotou, nevolí a nepřejícnými postoji lidí kolem mně, dokonce i ze strany mých blízkých spolupracovníků. Náročná období střídaly menší či větší úspěchy a já jsem si postupně uvědomovala, že s těžkostmi se musí člověk “poprat”, a pak je také dobré umět odpouštět.

Po prvních úspěších – výstavba chodníku podlé hlavní silnice, rozšíření činností na obecním úřadě na úseku evidence obyvatel o službu Czech point, provádění legalizace a vidimace apod., po usilovné práci s dobrým koncem – získání dotace na výstavbu chybějícího dětského hřiště, jsem si začala více věřit. Práce pro veřejnost mě naučila jak komunikovat s lidmi, abych je přesvědčila, že to, co společně se zastupiteli vymyslíme a uskutečníme bude k dobru obce a dobru  všech jejích obyvatel. Vynaložené úsilí se v tomto ohledu určitě vyplatilo. Také je třeba se v určitých oblastech umět vyrovnat s nepříznivými limity a úkoly legislativy a nedostatkem financí, které by obci rozpočtovým určením daní měly náležet, ale nenáleží. K tomu mi dopomáhá propojení mých znalostí a dovedností s oblastí mého civilního zaměstnání – orientace v zákonech a neméně pak můj pozitivní přístup.

Žen, starostek malých obcí je celkem mnoho. Žen, starostek a primátorek větších měst naopak málo. Mějte odvahu a pokud máte chuť se do veřejného života zapojit, udělejte to. Je to výzva s možností se mnoho naučit.

__________________________________

OTÁZKA PRO VÁS

Máte-li chuť se zapojit do veřejného života či politiky, co by vám pomohlo k tomu, udělat první krok?

__________________________________

CILE-dosaZENY_jana_silarova

Komentáře jsou vypnuty.