Marcela Žáková

MarcelaZakova

ZAKLADATELKA MŠ A ZŠ MONTESSORI V PARDUBICÍCH

motto: „Láska přesahuje já. Lidská myšlenka je nejsilnější na světě.“

 

 

Kdo jste?

Partnerkou, matkou a průvodkyní dětí.

Čím se profesně zabýváte?

Zabývám se přirozenou výchovou a vzděláváním dětí, založila jsem Montessori vzdělávání v Pardubicích.

Co přináší vaše práce druhým?

Věřím, že radost i něco přidaného navrch. Ale na to by měli odpovědět spíše ti druzí.

Co Vám osobně dělá radost?

Když lidé kolem mě jsou spokojení, chvilky v přírodě, na zahrádce a u ručních prací.

Co pro Vás znamená úspěch?

Úspěch pro mě znamená, když cítím vnitřní radost, klid a harmonii.

Jaké Vaše vlastnosti Vám pomohly k úspěchu?

Asi houževnatost a zájem o vše kolem nás.

Co vás motivuje?

Úsměv druhých a vlastní radost.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Rozšířit Montessori vzdělávání v Pardubicích až do maturity.

Vzkaz ostatním ženám?

Vraťme se k přirozenosti a tím i samy k sobě.

foto foto3 foto4

JAK TO VŠECHNO ZAČALO?

Jak už to bývá, vše se změní při narození dětí. Integrovat a derivovat nás ve škole naučili, ale jak vychovávat děti a ještě k tomu vlastní, to jsme se nikde nedozvěděli. A tak jsem doslova hltala, co se dalo. S manželem jsme našim dětem dopřávali plavání kojenců a batolat, kde jsme se na jednom večerním semináři dozvěděli o Montessori pedagogice. I když jsem prošla malým kurzem waldorfské pedagogiky, Montessori mě skutečně zaujalo. Zajela jsem se tedy podívat do Montessori třídy při pražské základní škole. Protože jsem v té době učila matematiku a fyziku maturanty a bakaláře, což mě velmi bavilo a většinu studentů snad také, dokážete si představit, co jsem si asi myslela, když děti počítaly příklady a hned vedle měly vytištěné výsledky. Čekala jsem, co paní učitelka řekne chlapečkovi, který vypočítal 9 příkladů z deseti. A ona? Nehodnotila. Jen se zeptala: „Jak jsi s tím spokojen?“ On klidně odpověděl: „Docela ano, ale zítra zkusím vypočítat všechny.“  Velmi mě to překvapilo. Druhým, pro mě silným momentem, bylo, když jsme odešli ze třídy a paní učitelka si s námi půl hodiny povídala na chodbě a po návratu do třídy všichni pracovali úplně stejně, jako by tam byla. A v tom mi to došlo. To je přesně to, po čem jsem jako učitelka ve skrytu duše toužila. Aby se děti neučily kvůli známkám, kvůli rodičům, ale kvůli tomu, že chtějí – samy od sebe.

JAK TO VŠECHNO POKRAČOVALO? 

Vystudovala jsem si pod Společností Montessori Česká republika první kurz Montessori pedagogiky a byli jsme s manželem přesvědčeni, že přesně toto bychom si pro naše děti přáli. A protože jsme zrovna dostavěli dům a dobudovali zahradu, rozhodli jsme se, že budeme v budování pokračovat i nadále. Každovečerní diskuse nad granty, vzdělávacím programem a propagačními materiály. O víkendech vyrábění nábytku a pomůcek do školky. Nakonec se nám podařilo otevřít třídu s Montessori pedagogikou v mateřské školce Klubíčko v Pardubicích a spolu s paní ředitelkou Haničkou Čumplovou jsem prožívala první radosti i strasti nově otevřené třídy. Staršímu synovi však již bylo šest let, a tak se domácí kolotoč opakoval a hned následující rok se nám podařilo otevřít první třídu základní školy Montessori pod ZŠ Polabiny 1 v Pardubicích, kde v současnosti již jedenáctým rokem působíme. Během těchto několika let vzniklo v Pardubicích také nádherné vzdělávací Montessori centrum Elipsa pro dospělé a děti od 0 do 3 let s malou mateřskou školkou. Rádi bychom, aby naše vzdělávání pokračovalo až do maturity, a tak nás čeká ještě mnoho dlouhých, pracovních avšak smysluplných večerů.

_______________________________

OTÁZKA PRO VÁS:

Jaké vzdělávání svým dětem chcete dopřát vy?

_______________________________

CILE-dosaZENY_naWEB_Marcela_Zakova

Komentáře jsou vypnuty.