Marie Hubálková

Marie_Hubalkova

ŘEDITELKA OBLASTNÍ CHARUTY PARDUBICE | ZASTUPITELKA MĚSTA PARDUBICE

motto: „Co mě nezabije, to mě posílí.“ „Člověk, lidská duše má nekonečnou hodnotu.“

 

 

Kdo jste?

Jmenuji se Marie Hubálková, pracuji v Oblastní charitě Pardubice a bydlím v Pardubicích.

Čím se profesně zabýváte?

Jsem ředitelkou Oblastní charity Pardubice, která má 182 zaměstnanců, 12 středisek pomoci. Mám zdravotnické, teologické a sociální vzdělání.

Co přináší vaše práce druhým?

Pomoc v různých životních situacích, oporu a jistotu, že na to nejsou sami.

Co Vám osobně dělá radost?

Posun dopředu, rozvoj, dobré přátelské vztahy, radost ze života, vděčnost a víra v Boha.

Co pro Vás znamená úspěch?

Pro mě je nejdůležitější úspěch mít šťastné rodinné vztahy a o ten usiluji každý den. O úspěch v práci jsem nikdy neusilovala, šla jsem si svoji cestou, každodenní pečlivou prací. A úspěch přišel sám. Úspěch pro mě znamená dobře prožít život.

Jaké Vaše vlastnosti Vám pomohly k úspěchu?

Pracovitost, vytrvalost, trpělivost a hlavně odvaha vyzkoušet všechny možnosti, začínat znova. A také určitá diplomacie a pečlivé plánování. A hlavně vděčnost.

Co vás motivuje?

Šťastní lidé. Překonávání překážek.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Rozvoj sebe i Charity. Nadchnout pro lásku a úctu k člověku co nejvíce lidí.

Vzkaz ostatním ženám?

Přijďte nám pomoci pomáhat. Můžete dosáhnout všeho, čeho chcete, stačí o to vytrvale usilovat.

Maruska_pribeh

MŮJ PŘÍBĚH

Narodila jsem se ve velké a harmonické rodině a rodiče mně předali lásku a úctu ke každému člověku. Prožila jsem šťastné dětství, jako třetí dítě v úplné rodině.

Po gymnáziu jsem vystudovala zdravotní školu a odešla do Rakouska, kde jsem vstoupila do řádu. Řádu vděčím za mnohé. Od srovnání si životních hodnot, systematičnosti, duchovního života až po manažerské schopnosti a naučení se německého jazyka. Když jsem se vrátila do Čech, zakládala jsem komunity a celkem 10× jsem se stěhovala. Našla jsem v každém místě nejen hodně přátel, ale i mnohému jsem se naučila. I to byla velká příprava na život. A za to jsem moc vděčná. Pak onemocněl můj bratr a já jsem z řádu vystoupila a šla pomáhat jemu.

Vystudovala jsem teologickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze, nastoupila do Oblastní charity, která měla tři zaměstnance a snažila jsem se ji zachránit a rozvinout. Na částečný úvazek jsem učila děti na základní škole v Chrasti. I to byla velká škola prezentace a vystupování na veřejnosti. V Oblastní charitě jsem si udělala specializační studium v oboru interní péče o dospělé, manažerský kurz a rehabilitační kurz. Po dvanáct let jsem budovala domácí zdravotní a hospicovou péči podle inspirace, které jsem načerpala na stáži v Charitě v Německu. Poctivou každodenní prací se mně podařilo nejen domácí zdravotní službu zachránit, ale i zdesetinásobit a vybudovat dva týmy kvalitních zdravotních sester. Mám štěstí na spolupracovníky!

V roce 2009 jsem vyhrála výběrové řízení na ředitelku Oblastní charity Pardubice. Pečlivě jsem si promyslela další rozvoj Oblastní charity a každodenně na něm pracuji. Musím říci, že díky svému dobrému týmu se nám podařilo Oblastní charitu nejen zdvojnásobit, ale i vybudovat nové projekty jako jsou dvě rodinná centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, středisko pěstounské péče, pobytové odlehčovací služby, dobrovolnické centrum, středisko evropských projektů, benefiční akce a PR organizace. A máme i další projekty, které připravujeme.

Díky poctivé každodenní práci a rozvoji Oblastní charity jsem byla oslovena, abych kandidovala do zastupitelstva města Pardubic. Pečlivě jsem zvažovala, má-li to význam. Byla jsem zvolena a dnes jsem moc ráda. Nejen že zviditelním Oblastní charitu a její práci pro občany města Pardubic a okolí, ale hlavně mohu některé věci změnit. Politika jsou otevřené dveře a je jen na mně, jak jich využiji pro dobré věci, a o to se snažím.

Nyní dostudovávám univerzitu v Hradci Králové obor sociální a charitativní práci a toto studium mi přináší mnoho inspirace pro další rozvoj Oblastní charity.

Studium, práce pro Charitu i v politice mně přináší mnoho radosti ze života, inspirace a uspokojení a také vděčnosti. Vždyť mohu dělat práci, která mě baví a má smysl a  mohu k  tomu pomáhat i jiným.

_______________________________

OTÁZKA PRO VÁS:

Komu a jak jste v poslední době pomohl/a? 

Jak jste se potom cítil/a? 

_______________________________

CILE-dosaZENY_Marie_Hubalkova

Komentáře jsou vypnuty.