Miluše Horská

MiluseHorska

SENÁTORKA A MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SENÁTU | ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÉ SKOLY SVÍTÁNÍ

motto:  „Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“ Gándhí

 

 

Kdo jste?

V politice jsem senátorkou za Pardubicko a Chlumecko a místopředsedkyní Senátu PČR. V občanském životě jsem ředitelkou základní a praktické školy SVÍTÁNÍ v Pardubicích, která poskytuje vzdělání i sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

Čím se profesně zabýváte?

Dlouhodobě se zabývám odstraňováním různých asymetrií v české společnosti, zejména pak v oblastech jako školství, pracovní trh a sociální služby. Specializuji se na komplikovaná mezirezortní témata, na něž se v dnešní politice poněkud zapomíná, jako je například pomoc s pracovním uplatněním lidem po úrazu či s hendicapem nebo velké téma slaďování pracovního a rodinného života.

Co přináší vaše práce druhým?

V současnosti jsem nejvýše postavenou ženou v politice. To mi umožňuje iniciovat různá témata a také to otevírá dveře ministerstev a dalších institucí. Silná stránka tak spočívá v tomto spojování lidí a zprostředkovávání kontaktů pro řešení dobrých věcí.

Co Vám osobně dělá radost?

Je toho naštěstí více: v politice je to vedle každodenního setkávání se s občany a řešení jejich problémů zejména úspěch nějakého mého pozměňovacího návrhu zákona, protože tím reálně ovlivňuji politiku. V občanském životě je mojí každodenní radostí škola Svítání, která pomáhá dětem s postižením lépe vnímat život kolem sebe. A mám i osobní radosti, přičemž jejich největším zdrojem je moje vnučka a její úsměv.

Co pro Vás znamená úspěch?

Úspěch je v dnešním světě relativní věc. Automobilový magnát Henry Ford kdysi řekl, že nejlepším předpokladem úspěchu je být připraven. Proto se snažím být připravená a z úspěchů se pak raduji, ať jsou velké, či malé. Úspěchem je, že buď si cestu najdu, nebo že si vytvořím vlastní.

Jaké Vaše vlastnosti Vám pomohly k úspěchu?

Vytrvalost, tvrdohlavost, cílevědomost. Těžko se v politice prosadí někdo, kdo je nemá. Na druhou stranu je to i umění naslouchat druhým a uznat ve správném okamžiku svoji chybu.

Co vás motivuje?

Pokud vstoupíte do politiky a vnímáte svět kolem sebe, tak to jednoznačně jsou lidé a jejich pozitivní zpětná vazba.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Mým aktuálním cílem je pracovat pro Volební akademii žen, kterou jsem založila, s tím, aby se do politiky dostalo více žen. Nechci, aby to byla jen fráze, kterou slýcháme od politiků ze všech stran, ale ať je to jasná cesta, jak učinit současnou politiku více udržitelnou.

Vzkaz ostatním ženám?

Milé ženy, pojďte do politiky. Ta je v současnosti až příliš maskulinizovaná a postoje žen tam chybí. Bez žen se politika dělat nedá.

Horská Miluše IMG_7742

MŮJ PŘÍBĚH

V letech 1978–1982 jsem vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, a v letech 1989–1992 pedagogiku v Praze. Od roku 1984 jsem pracovala jako učitelka na základních školách napřAíklad v Pardubicích nebo Dašicích.

Moje profesní dráha tedy započala ve školství. Významným zlomem v mém životě bylo založení základní a praktické školy SVÍTÁNÍ v Pardubicích, jejíž jsem od samotného vzniku, tedy od roku 1992, ředitelkou. Škola poskytuje vzdělání i sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Stala jsem se také zakladatelkou Koalice nevládek Pardubicka o.s. (KONEP), v níž jsem dodnes činná jako místopředsedkyně správní rady. V letech 2008–2010 jsem přednášela na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové na katedře speciální pedagogiky.

V roce 2010 jsem kandidovala za hnutí Nestraníci v senátorských volbách za Pardubicko a Chlumecko a byla zvolena. Od roku 2012 navíc působím také jako místopředsedkyně Senátu PČR. Jsem nejvýše postavenou ženou v politice. Za svoji práci pro politický a sociální rozvoj Pardubic jsem získala několik významných ocenění, mezi nimi vyznamenání města Pardubic a stala se vítězkou ankety o největší žijící osobnost Pardubic. Dále jsem také obdržela medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jsem rozvedená, mám dvě dospělé dcery a jednu vnučku.

V Senátu PČR jsou mými ústředními tématy školství a sociální politika a jejich případné propojení na zdravotnictví. Když jsem byla oslovena s nabídkou kandidatury do Senátu, přijala jsem ji právě proto, abych mohla učinit změny především v oblasti vzdělávání a vzdělávání se specifickými potřebami, jako jsou mentálně či zdravotně postižení. Ve své profesní praxi jsem narážela na problémy a pociťovala, že je mohu vyřešit vstupem do politiky. Je pro mě také důležitý dlouhodobý přístup k talentovaným dětem a naplnění jejich potřeb.

Dále se snažím nastolovat různá mezirezortní témata jako například koordinovanou rehabilitaci nebo velmi kontroverzní téma posuzování zdravotního stavu. Ačkoliv se může zdát, že jde o téma zdravotnické, má v sobě i sociální aspekty, jako je ne/schválení dávek nebo návrat do práce po nemocenské. Podobně se také intenzivně zaměřuji na slaďování osobního a profesního života a na podporu různých flexibilních forem práce. Za klíčové však považuji také téma sociálního bydlení a sociální podnikání, které v ČR chybí. Sbírám proto zkušenosti z vyspělých zemí, které by podle mě měly být přeneseny také do české praxe. Sociální aspekty jsou dosud velmi často přehlíženy, proto se ve škole, jejíž jsem ředitelkou, snažím na různé problémy dívat i ze společenské perspektivy. Například se intenzivně snažím integrovat handicapované děti do společnosti.

_______________________________

OTÁZKA PRO VÁS:

Jaké je to vaše téma, pro které byste překonala strach a vykročila k úspěchu?

_______________________________

CILE-dosaZENY_naWEB_Miluse_Horska

Komentáře jsou vypnuty.