KOUČOVÁNÍ – KONFERENCE

slide_mont_01

Koučink je efektivní metoda osobního rozvoje, pomocí které kouč(ka) hledá  a následně využívá vnitřní potenciál každého člověka. Koučování je o objevování, důvěře ve své schopnosti, uvědomování si, volbě a ochotě převzít zodpovědnost. Je to rozhovor mezi koučem (koučkou) a koučovaným (koučovanou) v bezpečném, respektujícím prostředí.

V koučování jde nejprve o nalezení a jasné vymezení cíle, kterého chce klient(ka) dosáhnout, s následným vyhledáváním vhodné cesty k němu. Paralelně s tímto zaměřením na cíl přichází zlepšování sebereflexe, sebedůvěry, sebevědomí, sebeúcty. Zvyšuje se schopnost rozhodovat se a přijímat za svá rozhodnutí a chování zodpovědnost. Skrze změny myšlení, postojů a zlepšování vztahu sám (sama) k sobě se rozšiřuje pole možností daného člověka.

Jinými slovy a ve zkratce řečeno, koučování je dobrý způsob, jak něco začít s rozmyslem měnit.

Koučování na konferenci zajistilo:

Koučink Centrum, s. r. o., U Čokoládoven 818/9, 143 00 Praha 4

www.koucinkcentrum.cz

Koucink

Komentáře jsou vypnuty.