Vzdělávání v projektu

PODPŮRNÁ SETKÁVÁNÍ ŽEN:

Cyklus podpůrných setkávání žen a to formou prožitkového vzdělávání pod vedením dvou lektorek. Připravená témata se budou týkat sebepoznání, komunikačních a prezentačních dovedností, zvládání času, vytváření cílů a plánování, sebeúcty, stres managementu, asertivity, sociálních dovednosti, leadershipu, kreativity, sebeřízení, public relations, zvládání emocí, motivace. Bezprostředně po skončení vzdělávacího setkání bude následovat mastermind skupina na dané konkrétní téma. Ženy tak budou mít možnost nově získané zkušenosti využít a procvičit v diskusní skupině. Vzdělávací setkání budou probíhat v tříměsíčních cyklech a to pro 1 skupinu po maximálně 12 lidech od září do začátku prosince 2015 a pro dvě skupiny od ledna do března 2016. Každý cyklus bude zakončen závěrečnou konferencí v RVC Holoubek.

vzdělávání v projektu Women Welcome bylo ukončeno

1. vzdělávací cyklus – kurz ukončen v listopadu 2015

2. vzdělávací cyklus – kurz ukončen v březnu 2016

 3. vzdělávací cyklus – kurz ukončen v březnu 2016

 

KOUČOVÁNÍ:

Aktivita koučování cílové skupiny je založena na individuální práci s ženami na jejich cílech týkajících se kariérního postupu a zapojení do veřejného života. Celkem 36 koučovaných žen bude mít možnost využít 6 hodin koučování s jednou ze 2 kouček dle svého výběru. Proces koučinku pomůže ženám nejen přesně definovat jejich cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou. Aktivita koučování bude ještě inovativně doplněna koučovacími a motivačními SMS.

ANGLICKÉ KLUBY:

Aktivita nazvaná anglické kluby bude rozvíjet schopnost komunikace v  anglickém jazyce a zároveň bude rozvíjet prezentační, diskuzní dovednosti a přispěje svými tématy k osobnostnímu rozvoji. Setkání anglického klubu budou probíhat pro účastnice vzdělávacích a mastermindových skupin, ale také pro další zájemkyně, které dosahují minimálně mírně pokročilé úrovně. Anglické kluby budou probíhat jednou týdně v rozsahu dvou a půl hodin. Anglické kluby budou využívat metody flipped classroom.

logo_WW_WEB_RGB

 „Spolu můžeme být změnou, kterou chceme.
Inspirace k ženskosti, odvaze a úspěchu.“

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-cmyk

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. | www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. | www.eeagrants.org

Komentáře jsou vypnuty.