MASTERMIND

logo_WW_WEB_RGB

 „Spolu můžeme být změnou, kterou chceme.
Inspirace k ženskosti, odvaze a úspěchu.“

 

Mastermindová skupina je setkání lidí, které umožňuje v bezpečné atmosféře sdílet zkušenosti a názory všech zúčastněných k předem stanovenému tématu. Toto téma přináší do skupiny jeden z účastníků (jedna z účastnic), který(á) ze setkání odchází inspirována, obohacena o škálu možností, jak se svým tématem dále pracovat. Tento člověk si ze setkání odnáší akční plán směrem ke svému zvolenému cíli v rámci zvoleného tématu.

Mastermindová skupina je řízena facilitátorem (facilitátorkou) tak, aby byl naplněn cíl zadání (tématu) setkání. Facilitátor(ka) má právo zasáhnout a zastavit diskusi, případně monology, pokud nevedou k cíli nebo pokud v rámci skupiny dochází k osobním neshodám. Poskytuje všem zúčastněným podporu směrem k objevování nápadů a prohlubování uvědomění k danému tématu.

Setkání se řídí pevně stanovenými pravidly a jednou z hlavních zásad je diskrétnost a rovnoprávnost. Mezi základní práva všech zúčastněných patří např. právo nesouhlasit a právo být brán(a) vážně. Díky vzájemnému předávání zkušeností a poskytování zpětné vazby se všichni zúčastnění (všechny zúčastněné) obohacují a pomáhají si na cestě k vlastnímu úspěchu.

 

termíny  1. vzdělávací cyklus

termíny  2. vzdělávací cyklus

termíny  3. vzdělávací cyklus

Komentáře jsou vypnuty.